Podatki o ponudniku storitev

  • Naziv: Sara Rutar Gajić s.p.
  • Naslov: Preserje 46, 1353 Preserje, Slovenija
  • Spletna stran: www.sararutar.si
  • E- pošta: sararutar.sp@gmail.com
  • Telefon: 031 594 561
  • ID za DDV: SI55 543138
  • Matična številka: 7278241000
  • Direktorica: Sara Rutar Gajić
  • Transakcjiski račun: SI56 0700 0000 3693 074 (Gorenjska banka)
  • Vpis v sodni register: 21. 4. 2017

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje oz. samostojni podjetnik Sara Rutar Gajić s.p., skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. L. RS, št. 81/2015; ZiSRPS) svoje stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).